SNAILS

Editorial 5th Issue August 2020

Photographer: Anastasiya Cherednikova
Model: Viktorija Igorevna