02.jpg

FASHION PAIN

Webeditorial September 2020

Photographer: Natalya Strelkova
Model: Llolkka 
Fashion Designer: Kogelfashion